Phranakorn Rajabhat University Library

ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 1472 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบsuggestions
|
An Analysis of language learning strategies of undergraduate students at phranakhon rajabhat university / Mongkol Charoento

by Mongkol Charoento.

Material type: book Book Publisher: Bangkok : Phranakhon Rajabhat University, 2013Availability: Items available for reference: [Call number: Res 428 M114A 2013] (1).

Application of molecular markers to assess genetic diversity in genus bouea for sustainable economic development / Ongkarn Vanijajiva

by Ongkarn Vanijajiva.

Material type: book Book Publisher: Bangkok : Faculty of science and Technology phranakhon rajabhat university, 2015Availability: Items available for reference: [Call number: Res 595.3 O966A 2015] (1).

A Choice of word expression analysis of business letters written to the Thailand / Athicha Aneksamphant and Wanpen Chutapanich

by Athicha Aneksamphant | Wanpen Chutapanich.

Material type: book Book Publisher: [ Bangkok ] : School of Language and Communication Nationsl Institute of Development Administration, 2001Availability: Items available for reference: [Call number: R 651.75 At] (1).

Developing oral communication materials for Thai immigration officers Suthee Khamkaew

by Suthee Khamkaew.

Material type: book Book Publisher: Bangkok: Phranakhon Rajabhat University, 2017Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: Th 428.3 S966D 2017] (1).

Factors affecting B737-800 pilot INITIAL training Nisara Paethrangsi

by Nisara Paethrangsi.

Material type: book Book Publisher: Bangkok: Phranakhon Rajabhat University, 2016Other title: Factors affecting B737-800 pilot INITIAL training.Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: Res 387.7 N722F 2016] (1).

FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ รายงานการบรรยายทางวิชาการ /

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Edition: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 330 สฟ] (1).

Open Library:
GATS = ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ / พรเทพ เบญญาอภิกุล

by พรเทพ เบญญาอภิกุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 382.4 พก] (1).

Open Library:
La mission continue de Jésus selon Mgr Lambert de La Motte (1624-1679) et le renouveau de l'évangélisation en Asie / Trần Thị Tuyết Mai, Soeur Marie Fiat, AC.

by Trần, Thị Tuyết Mai. Marie Fiat.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Paris : Les éditions du Cerf, 2016Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: 232 T876L 2016] (1).

Open Library:
The needs and problems of english language skills of the Thai teachers in Chokchai Ladprao School, Bangkok Achiraya Peasungga

by Achiraya Peasungga.

Material type: book Book Publisher: Bangkok: Phranakhon Rajabhat University, 2017Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: Res 428 A178N 2017] (1).

Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

by เอกรินทร์ พึ่งประชา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560Other title: เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: [Call number: 363.8 อ881ส 2560] (1).

Open Library:
Stiglitz plan : ข้อเสนอสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / ชมเพลิน สุวรรณภาณุ

by ชมเพลิน สุวรรณภาณุ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 382.91 ชส] (1).

Open Library:
กระดานไวท์บอร์ดอัตโนมัติ / ณัฐกร คามณีย์ และธีระวัฒน์ เรียงศิลป์ชัย

by ณัฐกร คามณีย์ | ธีระวัฒน์ เรียงศิลป์ชัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2541Dissertation note: งานวิจัย (วทบ.) Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 621.381 ณก] (1).

กระบวนการการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ; รายงานการวิจัย / สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 324.6 สก] (1).

Open Library:
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด / นิษฐา หรุ่นเกษม

by นิษฐา หรุ่นเกษม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2557Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 378.302 น693ก 2557] (1).

กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมโดยเจ้าพนักงานตำรวจ = The process of establishing restorative justice in the society by police officials / ณัฐดนัย สุภัทรากุล

by ณัฐดนัย สุภัทรากุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 364.1555 ณ329ก 2560] (1).

การกำจัดสีจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้เปลือกไข่ไก่และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว / จิราภรณ์ สินธุเทา

by จิราภรณ์ สินธุเทา.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 628.5 จก] (1).

การคัดเลือกพันธุ์แลคติคแอสิคแบคทีเรียที่สร้าง Enzyme Protease / สมมาท กล้าหาญ ... [และคนอื่น ๆ]

by สมมาท กล้าหาญ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542Dissertation note: งานวิจัย (คบ.) Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 579.3 ก] (1).

การค้าและการลงทุน : การจัดระเบียบการลงทุนในเศรษฐกิจโลก / บัญชา ดอกไม้ และ เอกพล จงวิลัยวรรณ

by บัญชา ดอกไม้ | เอกพล จงวิลัยวรรณ | โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก).

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 380.0601 บก] (1).

Open Library:
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน / วณิฎา ศิริวรสกุล

by วณิฎา ศิริวรสกุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2559Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 363.728 ว157ก 2559] (1).

การจัดการความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง = The knowledge management in lan na traditional medicine A case study of "mareng/baheng" illness / พรรณเพ็ญ เครือไทย

by พรรณเพ็ญ เครือไทย.

Material type: book Book Publisher: เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง (สำนักมรดกล้านนา), 2554Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 615 ก] (1).

การจัดการความรู้ทำนองหลักเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย / โกเมศ จงเจริญ

by โกเมศ จงเจริญ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2558Other title: Knowledge management for pleng napat rhythmic style for performing in the Thai music teachers' paying homage ceremony .Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 372.87 ก944ก 2558] (1).

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ผ้าทอพื้นเมืองลาวสครั่ง ของบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

by วิไลลักษณ์ ค่าภู.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560Other title: Local Knowledge Mangagement A Case Study of Lao Khrang's Woven Fabric at Ban Phu Nam Ron, Dan Chang District, Suphan Buri Province.Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 745.5 ว734ก 2560] (1).

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี / สิริพร พงศ์หิรัญสกุล

by สิริพร พงศ์หิรัญสกุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2557Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 615.82 ส731ก 2557] (1).

การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / วัชรินทร์ อินทพรหม และ นันทัชพร ปานะรัตน์

by วัชรินทร์ อินทพรหม | นันทัชพร ปานะรัตน์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัพระนคร, 2555Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 630.07 วก 2555] (1).

การจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมทางประวัติศาสตร์กรณีศึกษา การค้าขายทางเรือของชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี = Partcipatory knowledge management in history : case study in float selling culture of mon community in Bansaladeangnuea, Samkhok, Pathumthain province / วณิฎา ศิริวรสกุล

by วณิฎา ศิริวรสกุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560Other title: Partcipatory knowledge management in history : case study in float selling culture of mon community in Bansaladeangnuea, Samkhok, Pathumthain province.Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 390.09591 ว157ก 2560] (1).

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 9 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-544-8156, 02-544-8177 โทรสาร: 02-522-6604 อีเมล: library@pnru.ac.th