Phranakorn Rajabhat University Library

ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 1500 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบsuggestions
|
101 วิธี สู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายขาย = 101 Ways to be a better sales manager / ของ Graham Little ; เรียบเรียงโดย, สมพงษ์ บุญธรรมจินดา

by ลิตเติล, เกรแฮม | สมพงษ์ บุญธรรมจินดา.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Open Library:
An Analysis of language learning strategies of undergraduate students at phranakhon rajabhat university / Mongkol Charoento

by Mongkol Charoento.

Material type: book Book Publisher: Bangkok : Phranakhon Rajabhat University, 2013Availability: Items available for reference: [Call number: Res 428 M114A 2013] (1).

Application of molecular markers to assess genetic diversity in genus bouea for sustainable economic development / Ongkarn Vanijajiva

by Ongkarn Vanijajiva.

Material type: book Book Publisher: Bangkok : Faculty of science and Technology phranakhon rajabhat university, 2015Availability: Items available for reference: [Call number: Res 595.3 O966A 2015] (1).

A Choice of word expression analysis of business letters written to the Thailand / Athicha Aneksamphant and Wanpen Chutapanich

by Athicha Aneksamphant | Wanpen Chutapanich.

Material type: book Book Publisher: [ Bangkok ] : School of Language and Communication Nationsl Institute of Development Administration, 2001Availability: Items available for reference: [Call number: R 651.75 At] (1).

Competency dictionary / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

by อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2552Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Open Library:
Developing oral communication materials for Thai immigration officers Suthee Khamkaew

by Suthee Khamkaew.

Material type: book Book Publisher: Bangkok: Phranakhon Rajabhat University, 2017Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: Th 428.3 S966D 2017] (1).

Entrepreneurship : strategies and resources / Marc J. Dollinger.

by Dollinger, Marc J.

Edition: 3rd ed.Material type: book Book Publisher: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2003Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Open Library:
Factors affecting B737-800 pilot INITIAL training Nisara Paethrangsi

by Nisara Paethrangsi.

Material type: book Book Publisher: Bangkok: Phranakhon Rajabhat University, 2016Other title: Factors affecting B737-800 pilot INITIAL training.Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: Res 387.7 N722F 2016] (1).

FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ รายงานการบรรยายทางวิชาการ /

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Edition: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 330 สฟ] (1).

Open Library:
GATS = ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ / พรเทพ เบญญาอภิกุล

by พรเทพ เบญญาอภิกุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 382.4 พก] (1).

Open Library:
HR สรรหามาเล่า : เอาประสบการณ์มาบอกให้รู้ จะได้ไม่เจ็บเอง / กฤติน กุลเพ็ง [book]

by กฤติน กุลเพ็ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : เอชอาร์เซ็นเตอร์, 2556Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Open Library:
Managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen.

by Garrison, Ray H | Noreen, Eric W.

Edition: 10th ed.Material type: book Book Publisher: Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill, c2003Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Open Library:
La mission continue de Jésus selon Mgr Lambert de La Motte (1624-1679) et le renouveau de l'évangélisation en Asie / Trần Thị Tuyết Mai, Soeur Marie Fiat, AC.

by Trần, Thị Tuyết Mai. Marie Fiat.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Paris : Les éditions du Cerf, 2016Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: 232 T876L 2016] (1).

Open Library:
The needs and problems of english language skills of the Thai teachers in Chokchai Ladprao School, Bangkok Achiraya Peasungga

by Achiraya Peasungga.

Material type: book Book Publisher: Bangkok: Phranakhon Rajabhat University, 2017Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: [Call number: Res 428 A178N 2017] (1).

Operations management / Jay Heizer, Barry Render.

by Heizer, Jay | Render, Barry.

Edition: 7th ed.Material type: book Book Publisher: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2005Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

by เอกรินทร์ พึ่งประชา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560Other title: เกษตรทางเลือกและความมั่นคงทางอาหาร หมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: [Call number: 363.8 อ881ส 2560] (1).

Open Library:
Stiglitz plan : ข้อเสนอสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / ชมเพลิน สุวรรณภาณุ

by ชมเพลิน สุวรรณภาณุ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 382.91 ชส] (1).

Open Library:
กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / โดย Gary Dessler ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]

by เดสส์เลอร์, แกรี, ค.ศ. 1942- | Dessler, Gary, 1942- | ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2552Other title: A framework for human resource management..Online access: Full-Text Availability: PNRU (1)

Open Library:
กระดานไวท์บอร์ดอัตโนมัติ / ณัฐกร คามณีย์ และธีระวัฒน์ เรียงศิลป์ชัย

by ณัฐกร คามณีย์ | ธีระวัฒน์ เรียงศิลป์ชัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร, 2541Dissertation note: งานวิจัย (วทบ.) Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 621.381 ณก] (1).

กระบวนการการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ; รายงานการวิจัย / สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2545Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 324.6 สก] (1).

Open Library:
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด / นิษฐา หรุ่นเกษม

by นิษฐา หรุ่นเกษม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2557Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 378.302 น693ก 2557] (1).

กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมโดยเจ้าพนักงานตำรวจ = The process of establishing restorative justice in the society by police officials / ณัฐดนัย สุภัทรากุล

by ณัฐดนัย สุภัทรากุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 364.1555 ณ329ก 2560] (1).

การกำจัดสีจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้เปลือกไข่ไก่และถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว / จิราภรณ์ สินธุเทา

by จิราภรณ์ สินธุเทา.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 628.5 จก] (1).

การคัดเลือกพันธุ์แลคติคแอสิคแบคทีเรียที่สร้าง Enzyme Protease / สมมาท กล้าหาญ ... [และคนอื่น ๆ]

by สมมาท กล้าหาญ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542Dissertation note: งานวิจัย (คบ.) Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 579.3 ก] (1).

การค้าและการลงทุน : การจัดระเบียบการลงทุนในเศรษฐกิจโลก / บัญชา ดอกไม้ และ เอกพล จงวิลัยวรรณ

by บัญชา ดอกไม้ | เอกพล จงวิลัยวรรณ | โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก).

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: วจ 380.0601 บก] (1).

Open Library:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 9 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-544-8156, 02-544-8177 โทรสาร: 02-522-6604 อีเมล: library@pnru.ac.th