ประวัติการสืบค้น

   ติดต่อสำนัก
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 57)
 เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
 โทรศัพท์ 02-544-8156 , 02-544-8177 โทรสาร 02-522-6604
กฎระเบียบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
เวลาเปิด-ปิดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 07.30-19.30 น.
 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 08.00-18.00 น.
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com